CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making foam from natural polymers

Kristina Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Erich Schuster ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Marco Berta ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Materials for Tomorrow 2016 p. Nr 20. (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-10.
CPL Pubid: 245006