CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plastcizing starch by adding magnesium chloride or sodium chloride

Abhijit Venkatesh (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Starch/Stärke Vol. 68 (2016), 5-6, p. Article no UNSP 1600191.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: glass transition, magnesium chloride,plasticizing, potato starch, sodium chlorideDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-10. Senast ändrad 2017-07-24.
CPL Pubid: 245005

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur