CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utforskande arkitektur. Situationer i nutida arkitektur

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
: External organization, 2006. ISBN: 91-975901-4-2.
[Bok]

Sten Gromark & Fredrik Nilsson redaktörer, förord Neil Leach, axl books, StockholmDenna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 24499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur