CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Streifzüge durch die Wahrscheinlichkeitstheorie

Slumpens skördar - strövtåg i sannolikhetsteorin

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
: External organization, 2005. ISBN: 3-540-23050-5.- 267 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

This is the German translation of "Slumpens skördar - strövtåg i sannolikhetsteorin" (2004).Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur