CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slumpens skördar - strövtåg i sannolikhetsteorin

Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik)
: External organization, 2004. ISBN: 9144030177.- 261 s.
[Bok, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur