CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Duger det att stå utanför och se in?

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Folkvett 4, p. 76-84. (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24494

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur