CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mittag-Leffler en matematikens entreprenör

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Svenska Dagbladet 6 mars, (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24492

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur