CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det kan löna sig att räkna rätt

Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik)
Svenska Dagbladet 10 september, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24491

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur