CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Institutional conditions for integrated mobility services: an analysis of enabling and constraining factors

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Till Koglin ; Annica Kronsell ; Emma Lund ; Dalia Mukhtar-Landgren ; Steven Sarasini ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
The 5th Swedish National Conference on Transport Research, Lund, Sweden, October 18-19, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-08.
CPL Pubid: 244906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur