CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Stochastic Model for Competing Growth on R^d

Maria Deijfen ; Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik) ; Jonathan Bagley
Markov Processes and Related Fields Vol. 10 (2004), p. 217-248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24488

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur