CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space Sports - Sailing in Space

Maria Sundin ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers))
Proceedings from icSports 2016, 4th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support, Porto, Portugal, 7-9 november 2016 p. 141-146. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-08.
CPL Pubid: 244879