CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gibbs Properties of the Fuzzy Potts Model on Trees and in Mean Field

Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik) ; Christopher Külske
Markov Processes and Related Fields Vol. 10 (2004), p. 477-506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24487

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur