CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seasonal study of mercury species in the Antarctic sea ice environment

Michelle Nerentorp (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Katarina Gårdfeldt (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Sarka Langer ; Aurelien Dommergue
Environmental Science and Technology (0013-936X). Vol. 50 (2016), 23, p. 12705-12712.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-11-07. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 244869