CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Airborne mercury species at the Råö background monitoring site in Sweden: distribution of mercury as an effect of long-range transport

Katarina Gårdfeldt (Institutionen för kemi och kemiteknik)
Atmospheric Chemistry And Physics (1680-7316). Vol. 16 (2016), 21, p. 13379-13387.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-11-07.
CPL Pubid: 244868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Kemi
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur