CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat and mass transfer

Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Multiphase flow handbook p. 994-1028. (2017)
[Kapitel]

Heat transfer to surfaces in a fluidized bed. Heat and mass transfer to particles in a fluidized bed.

Nyckelord: Heat transfer; Mass transfer; Fluidized bed; Particles in fluidized bed


Chapter 17.2 in Multiphase Flow Handbook, edited by E.E. Michaelides, C.C. Crowe, and J.D. Schwartzkopf, Published by CRC Press, Boca Raton, London, New YorkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-07. Senast ändrad 2016-12-27.
CPL Pubid: 244837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)