CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Initial Configuration is Irrelevant for the Possibility of Mutual Unbounded Growth in the Two-type Richardson Model

Maria Deijfen ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Combinatorics, Probability and Computing Vol. 15 (2006), p. 345-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24482

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur