CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Law of Large Numbers for Weighted Majority

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Gil Kalai ; Elchanan Mossel
Advances in Applied Mathematics Vol. 37 (2006), p. 112-123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24481

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur