CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enkla åtgärder kan förhindra allvarliga skador

Kristina Kindberg ; Linda Karlsson ; Mona Eriksson ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Debattartikel i Laholms Tidning den 7 november 2016 (2016)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Enkla åtgärder, hem- och boendemiljö, skador, risker, funktionsnedsättningar, funktionshinder, forskningscirkel, minirapportDenna post skapades 2016-11-07. Senast ändrad 2016-11-10.
CPL Pubid: 244806

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur