CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COMPUTATIONAL MODELLING OF GUIDED WAVE PROPAGATION FOR ICE DETECTION ON COMPOSITE MATERIALS

Siavash Shoja (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
29th Nordic Seminar on Computational Mechanics, NSCM-29, R. Larsson (Ed.) p. 4 pages. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Ice Detection, Guided Wave Propagation, Composite Structure, Cold ClimateDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-06. Senast ändrad 2016-11-06.
CPL Pubid: 244802

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur