CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proof of a Conjecture of N. Konno for the 1D Contact Process

Jacob van den Berg ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jeff Kahn
Dynamics and Stochastics: Festschrift in Honor of M.S. Keane (Denteneer, D., den Hollander, F. and Verbitskiy, E., eds), IMS Lecture Notes-Monograph Series. p. 16-23. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur