CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matematiken som Antidarwinistiskt Tillhygge

Mathematics in the hands of anti-Darwinists

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
NORMAT - Nordisk Matematisk Tidskrift Vol. 54 (2006), p. 75-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24476

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur