CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Set-Up Based Operator Training Method in Automated Manufacturing

Peter Nordell ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Proceedings of the 39th CIRP Seminar on Manufacturing Systems (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur