CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Singularity of vector valued measures in terms of Fourier transform

Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Michal Wojciechowski
The Journal of Fourier Analysis and Applications (ISSN 1069-5869). Vol. 12 (2006), 2, p. 213-223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 24473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur