CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Conditional Correlation Inequalities for Percolation and Related Processes

Jacob van den Berg ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jeff Kahn
Random Structures and Algorithms Vol. 29 (2006), p. 417-435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24472

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur