CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dricksvattenutredningens preliminära förslag till åtgärder för trygg och säker dricksvattenförsörjning – Vilka är de samhällsekonomiska nyttorna och vad behövs för att dessa ska bli verklighet?

Tore Söderqvist ; Andreas Lindhe (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Karin Sjöstrand (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Viktor Bergion (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Åsa Soutukorva
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 101 s.
[Rapport]

Regeringen har givit Dricksvattenutredningen (L 2013:02) i uppdrag att bl.a. identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i Sverige. Detta innebär bl.a. att förslag ska lämnas på lämpliga åtgärder som skapar förutsättningar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning. För de föreslagna åtgärderna ska en samhällsekonomisk analys genomföras som visar kostnaderna och nyttorna med åtgärderna. Den här rapporten utgör resultatet från en studie av den samhällsekonomiska nyttan av preliminära förslag från Dricksvattenutredningen. Studien har utförts av DRICKS (Chalmers centrum för dricksvattenforskning) och Enveco Miljöekonomi AB på uppdrag av Dricksvattenutredningen.Syftena med det arbete som presenteras i denna rapport är att (1) beskriva vad som konceptuellt menas med samhällsekonomisk nytta, (2) beskriva vad som menas med en riskbaserad syn på dricksvattenförsörjningen och identifiera och kategorisera huvudsakliga potentiella händelser/störningar som kan äventyra en säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, dvs. händelser som orsakar avbrott eller försämrad vattenkvalitet som påverkar allmänheten och andra användare av dricksvatten, (3) identifiera samhällsekonomiska nyttor som kan uppstå till följd av Dricksvattenutredningens preliminära förslag, och (4) identifiera förutsättningar som måste uppfyllas för att dessa nyttor faktiskt ska uppstå.

Nyckelord: dricksvatten, åtgärder, samhällsekonomisk analys, nyttorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-03. Senast ändrad 2016-11-03.
CPL Pubid: 244713

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan naturvetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology