CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att mäta produktivitetspotentialen - Rapport om PPA-metoden

Peter Almström ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
: External organization, 2006. - 69 s.
[Rapport]

Nyckelord: PPA, produktivitet


Publicerad av Nutek R 2006:04Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 24471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur