CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Third-Order Viscoelastic Acoustic Model Enables an Ice-Detection System for a Smart Deicing of Wind-Turbine Blade Shells

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Eugen Mamontov
Journal of Applied Mathematics and Physics (2327-4352). Vol. 4 (2016), p. 1949-1976.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Non-Equilibrium Solid System, Average Normal Stress, Pressure-Sensing Resistor, Acoustics of Viscoelastic Solids, Shell of a Blade of a Wind Turbine, Ice Detection, Smart Deicing, Structural-Health/Operational-LoadDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-02. Senast ändrad 2016-11-02.
CPL Pubid: 244702

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Mekanisk energiteknik

Chalmers infrastruktur