CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonsymmetric Jacobi and Wilson-type polynomials.

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; L. Peng
Int. Math. Res. Not. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur