CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hua operators and Poisson transform for bounded symmetric domains.

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; K. Koufany
J. Funct. Anal. Vol. 236 (2006), 2, p. 546--580..
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 24468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur