CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Kac equation with a thermostatted force field

Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Yosief Wondmagegne
Journal of statistical physics (0022-4715 ). Vol. 124 (2006), 2-4, p. 859-880.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur