CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finita elementmetoden, en datoranpassad beräkningsmetod för ingenjörsproblem

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
(1975)
[Bok, med redaktör]

Liber Läromedel, LundDenna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur