CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Development of Nanocellulose Bioinks for 3D Bioprinting of Soft Tissue"

Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Matteo Amoroso ; Erdem Karabulut (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Lars Kölby ; Kajsa Markstedt (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Erik Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; ida Henriksson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
Tissue Engineering and Regeneration. 3D Printing and Biofabrication (2016)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: 3D Printing and BiofabricationDenna post skapades 2016-11-01. Senast ändrad 2016-11-01.
CPL Pubid: 244609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi (GU)
Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Medicinteknik
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur