CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Jc Rapid Single Flux Quantum (RSFQ) Qubit Control Circuit

Thomas Ohki (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
IEEE Transaction on Applied Superconductivity (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: RSFQ, qubits, RSFQubit


accepted for publicationDenna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 24460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur