CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences from a Field Trial of UbiGo: The case of Mobility as a Service

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
ITRL Conference on Integrated Transport 2016: Connected and Automated Transport Systems, Stockholm, November 29-30, 2016. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-01.
CPL Pubid: 244596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur