CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Discrete Downtime in Continuous Crushing Operation

Gauti Asbjörnsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Magnus Bengtsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Erik Hulthén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Minerals Engineering (0892-6875). Vol. 98 (2016), p. 22-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-01. Senast ändrad 2016-11-16.
CPL Pubid: 244579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur