CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Holistic management – a critical review of Allan Savory’s grazing method.

Maria Nordborg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Elin Röös
Uppsala2016. ISBN: 978-91-576-9424-9.- 46 s.
[Rapport]

Allan Savory is the man behind holistic grazing and the founder of the Savory Institute. Savory claims that holistic grazing can stop desertification and reduce atmospheric carbon dioxide levels to pre-industrial levels in a few decades. In this report, we review the literature on holistic grazing in order to evaluate the scientific support behind these statements.

Nyckelord: holistic grazing, Allan Savory, holistic management, soil carbon sequestrationDenna post skapades 2016-11-01. Senast ändrad 2016-11-01.
CPL Pubid: 244566

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur