CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PIFEM, datorprogram för analys av elasto-plastiska strukturer

Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Hans Wennerström (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Axelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
: External organization, 1976.
[Rapport]

Stiftelsen Svensk Skeppsforskning, rapport 125, 1976Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur