CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model for automatically shifted truck during operating cycle for prediction of longitudinal performance

VehProp simulation model documentation

Pär Pettersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Bengt Jacobson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Sixten Berglund (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 34 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-31. Senast ändrad 2016-10-31.
CPL Pubid: 244540

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur