CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PSEFEM II, A computer program for buckling analysis of plates

Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik)
: External organization, 1976.
[Rapport]

Stiftelsen Svensk Skeppsforskning, rapport 132, 1976.Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur