CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a new computational mathematics education for the mechanical engineering program at Chalmers University of Technology

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Second International CDIO Conference, Linköping University, June 13-14, 2006. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur