CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A computational mathematics education for students of mechanical engineering

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
World Transactions on Engineering and Technology Education (1446-2257). Vol. 5 (2006), 2, p. 329-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this article, the authors present a new model for computationally oriented mathematics education. This education combines traditional symbolic mathematics with computational mathematics and programming in the Matlab environment. Engineering applications are explored in computational exercises that are taught jointly with the courses in mechanics and thermodynamics at Chalmers University of Technology in Göteborg, Sweden.Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24451

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur