CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis, strategies and software for geodetic VLBI

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
in "Proceedings of the 7th European VLBI network symposium", Oct. 2004, Toledo, eds. R. Bachiller, F. Colomer, J.F. Desmurs, P. de Vicente, Obs. Astronómico Nacional, Alcala de Henares, Spain p. 297-301. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 2445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur