CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating trust in automated vehicles using a HMI-based framework

Fredrick Ekman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Mikael Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
The 5th Swedish National Conference on Transport Research, Lund, Sweden, October 18-19, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 244498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur