CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

”Enkla åtgärder förebygger skador i hemmet”. Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016.

Kristina Kindberg ; Linda Karlsson ; Mona Eriksson ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016. (2016)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Bostad, risker, säkerhet, skador, hem- och boendemiljö, skadeförebygggande arbeteDenna post skapades 2016-10-30.
CPL Pubid: 244476

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur