CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic responses to lactic or benzoic acid in Saccharomyces cerevisiae growing in carbon or nitrogen limited anaerobic chemostat cultures

Elisabeth Thomsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Applied Microbiology and Biotechnology Vol. 71 (2006), p. 533-542.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2008-09-19.
CPL Pubid: 24446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur