CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Positivity of direct image bundles and convexity on the space of Kahler metrics

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 24445

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur