CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A remark on approximation on totally real sets

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 24444

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur