CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Web Application Security using JSFlow

D. Hedin ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
2015 17th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (2470-8801). p. 16-19. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-28. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 244429

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)