CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpretations of corporate environmental policy: Challenges for environmental communication and action

Emma Rex (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
13th International Conference of Greening of Industry Network, July 2-5 2006, Cardiff, Wales, UK (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Life cycle thinking, LCT, LCA, environmental policy, communicationDenna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24442

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur