CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanochemical Immobilisation of Metathesis Catalysts in a Metal-Organic Framework

J. Spekreijse ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; J. P. M. Sanders ; J. H. Bitter ; E. L. Scott
Chemistry-a European Journal (0947-6539). Vol. 22 (2016), 43, p. 15437-15443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A simple, one-step mechanochemical procedure for immobilisation of homogeneous metathesis catalysts in metal-organic frameworks was developed. Grinding MIL-101-NH2(Al) with a Hoveyda-Grubbs second-generation catalyst resulted in a heterogeneous catalyst that is active for metathesis and one of the most stable immobilised meta-thesis catalysts. During the mechanochemical immobilisation the MIL-101-NH2(Al) structure was partially converted to MIL53-NH2(Al). The Hoveyda-Grubbs catalyst entrapped in MIL-101-NH2(Al) is responsible for the observed catalytic activity. The developed synthetic procedure was also successful for the immobilisation of a Zhan catalyst.

Nyckelord: heterogeneous catalysis, immobilization, mechanochemistry, metal-organic frameworks, metathesis, x-ray-scattering, efficient, mil-101, time, ChemistryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-28. Senast ändrad 2016-10-29.
CPL Pubid: 244401

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)